Home / Art (page 15)

Art

Iyanifa of iraye remo

WARNING !!

Being initiated into Ifá or any of the Òrìsà does not automatically make the initiate a Babaláwo, Ìyánífá or Adá-Òòosà. Having the titles of Babaláwo, Ìyánífá and/or Adá-Òòosà come with at least 16 years of vigorous training under a tutelage ...

Read More »
asa yoruba

Lẹhin ọdun diẹ…

Lẹhin ọdun diẹ, Lẹhin ìgbà diẹ, A o ko wa jọ pẹl’ awọn Ti o sun n’ iboji. Oluwa, mú mi yẹ Fun ọjọ nlanla nã! Jọ̃, wẹ mi ninu Ẹjẹ́ Rẹ, Si ko ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ. Tune: NEARER HOME ...

Read More »