Home / News From Nigeria / Breaking News / Photos: Meet the New Aare Agbefaga of Oworonsoki Kingdom

Photos: Meet the New Aare Agbefaga of Oworonsoki Kingdom

Installation of Oloye Babalorisa Rudolph Eastman from Trinidad and Tobago as “Aare Agbefaga of Oworonsoki Kingdom” at the Palace of Araba of Oworonsoki Kingdom, Lagos on 4th September 2018 with Yeye Araba Banke Agboola, Oloye Dada Ifatoba, Erinmi of Oworonsoki Kingdom, Oloye Odunayoshola Afuwape, Iyalaje Ifa of Oworonsoki Kingdom and Oloye Fakunle Oyesanya, Agbongbon of Alakuko. Oloye Babalorisa Rudolph Eastman also received merit award by Yoruba Traditions Elders committee.

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Happy Isese Month

Happy Isese Month to all Ifangelists, our Obas, elders and the Isese Kingdom as we shall soon celebrate the Osun Osogbo Festival! Ore Yeye Osun o!Iya Ijumu Baale Odo;Iyalode Afon; Emi o mo ibi ti Eri n wo lo;Emi i ba toju Ohun rere de Iya mi;Maa tewo mi gbowo;Maa tewo mi gba omo; Iya mi, ti o ba se miLoore maa yo; Ladekoju Ore Yeye Osun o;O gbe’nu Òkun yinbon ide!Odun ayo la o se!Aase bi ti n se l’Otu Ife!Foto: Araba Agboola Awodiran