Don't Miss
Home / Art / Àṣà Yorùbá / Awon ti Ifa ba fi ran lo maa fi jise

Awon ti Ifa ba fi ran lo maa fi jise

Yoruba ronu….

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Ojú agbe kí ríbi ní maró

Ojú àlùkò kí ríbi ní kosùnOjú Odídẹrẹ́ kí ríbi ní ìwó àtẹ Ifá má jẹ ká ríbi losanẸ̀là wòyè má jẹ ká ríbi lóru Mo sé ní ìwúre fún gbogbo wa lọ́sẹ̀ tuntun yí tosan tòru Ojú gbogbo wa kò ní ríbi oooI pray for everyone of us this week that we shall not see nor witness sorrow on our living and non living things by the Grace of Olódùmarè. Àsẹ Àsẹ Àsẹ Awóyẹmí Ọlọ́run wà 1