Home / News From Nigeria / Breaking News / Happy Òse Sàńgó

Happy Òse Sàńgó

In terms of justice
Olukoso will not take it easy with his in-laws
Uncarmly face that give the traitors their own share
Fight for me Oba-Kòso

Happy Òse Sàńgó

-Awo

 

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Happy Ose sango!

Igba ara lanbura enikan kinbu sango lerun adifafun olukoso laalu arabambi Omo arigba ota Segun onbelarin ota onfi ojo jumo konminu ajogun. Tani Peri oba to oo Emi oo operire alade..Sango yiobawa Segun gbogbo Otawa aori tiwase.. Happy Ose sango,sango will blessed us. Ase Edumare.. AWO OSA LOGBE.