Home / News From Nigeria / Breaking News / Ifa/Orisa Calendar For February, 2018
ifa

Ifa/Orisa Calendar For February, 2018

1 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
2 Sango/Oya
3 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
4 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
5 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
6 Sango/Oya
7 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
8 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
9 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
10 Sango/Oya
11 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
12 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
13 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
14 Sango/Oya 0
15 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna 0
16 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
17 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
18 Sango/Oya
19 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
20 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun ***
21 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
22 Sango/Oya
23 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
24 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
25 Ogun/Osoosi/Orisa Oko
26 Sango/Oya
27 Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
28 Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun

*** = Itadogun
X = Full Moon
0 = New Moon

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Happy Isese Month

Happy Isese Month to all Ifangelists, our Obas, elders and the Isese Kingdom as we shall soon celebrate the Osun Osogbo Festival! Ore Yeye Osun o!Iya Ijumu Baale Odo;Iyalode Afon; Emi o mo ibi ti Eri n wo lo;Emi i ba toju Ohun rere de Iya mi;Maa tewo mi gbowo;Maa tewo mi gba omo; Iya mi, ti o ba se miLoore maa yo; Ladekoju Ore Yeye Osun o;O gbe’nu Òkun yinbon ide!Odun ayo la o se!Aase bi ti n se l’Otu Ife!Foto: Araba Agboola Awodiran