Home / News From Nigeria / Breaking News / What is the Month of July In Yoruba ?
question mark with speech bubles, vector on the abstract background

What is the Month of July In Yoruba ?

July: Oṣù Agẹmọ (Agẹmọ, 7)

July: Oṣù Agẹmọ (Agẹmọ, 7)

 

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Happy Isese Month

Happy Isese Month to all Ifangelists, our Obas, elders and the Isese Kingdom as we shall soon celebrate the Osun Osogbo Festival! Ore Yeye Osun o!Iya Ijumu Baale Odo;Iyalode Afon; Emi o mo ibi ti Eri n wo lo;Emi i ba toju Ohun rere de Iya mi;Maa tewo mi gbowo;Maa tewo mi gba omo; Iya mi, ti o ba se miLoore maa yo; Ladekoju Ore Yeye Osun o;O gbe’nu Òkun yinbon ide!Odun ayo la o se!Aase bi ti n se l’Otu Ife!Foto: Araba Agboola Awodiran