Home / News From Nigeria / Breaking News / Odu, “Ogunda tua”, cast for yesterday’s Ose Ifa
odu ogunda

Odu, “Ogunda tua”, cast for yesterday’s Ose Ifa

Looking at the Odu, “Ogunda tua”, cast for today’s Ose Ifa, I can boldly say that we are all “Aborisa”( worshippers of Orisa). Just Iisten:-

Ìyere àràmù
Adífá fún won nílùú Àpekusinba
Won ò mo Òòsà tí won ó moo bo ni wón ńdáfa sì
Ta laó sìn? Ìyere àràmù, Ifá la ó sìn

Ìyere àràmù( name of sage)
Cast divination for the people of the town of Àpekusinba
They don’t know the Orisa( deity) they should worship, hence they consulted Ifa
Who shall we worship? The Priest( Ìyere àràmù)
Ifa, we shall worship.

I am proud to call myself ABORISA. IT IS NOT DEROGATORY. WHAT ABOUT YOU?

NO ONE SHOULD DEPRIVE US OF THIS SACRED NAME

Happy Ose Ifa today to you all.

Stay blessed.

From Araba of Oworonsoki land Lagos Nigeria

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

odu ifa

Odu, “Òtùá Yèpín (Òtúá yèkú)”- cast for today’s Ose Ifa

Looking at the Odu, “Òtùá Yèpín(Òtúá yèkú)” cast for today’s Ose Ifa, what else can we ask from Elérìí Ìpín, Witness to Destiny, if not favourable destiny. Just listen to the stanza Òtúá yèpín wóò adé l’abá l’óríAdífá fún Òtúá òun ÒyèkúTí wón yóó yanrí olà látòde òrun wáyéÑjé mo yanrí olà nì tèmiÒtùá òun Òyèkú lò yanrí olà látòde òrun wáyéMo yanrí olà ní tèmi Otua looked at its fate, it was a crown we saw on the headCast ...