x

Check Also

Orúkọ Àpọ́nlé àwọn Obìnrin (Yoruba descriptive female names)

Orúkọ Àpọ́nlé àwọn Obìnrin (Yoruba descriptive female names)

Aya = Wife Ìyá Afin = Queen Ayaba = Queen Yèyé Ọba = Queen mother Olorì = King’s wife Omidan =Beautiful woman Ọmọge = Young fashionable woman Ìyàwó = Wife Erelú = Female Chief Ìyálọjà = Market Leader Ìyá Àdínnì = Female Muslim Leader Ìyálájé = Female title (Successful female entrepreneur)