Home / News From Nigeria / Breaking News / The significance of women in Yoruba Religion can not be over-emphasized.
Yoruba Festival

The significance of women in Yoruba Religion can not be over-emphasized.

Listen to this from Owonrin Sika(Owonrin Ojo Ose);-
Owonrin Wokawoka
Adifa fun Orunmila ti nlore gbe Ojose niyawo
Ifa wa fun wa lowo Ose ta wa, oni lojo Ose.
Ifa wa fun wa laya/loko Ose ta wa, oni lojo Ose.
Ifa wa fun wa lomo Ose ta wa, oni lojo Ose.
Ifa wa fun wa nile Ose ta wa, oni lojo Ose.
Ifa wa fun wa niregbogbo Ose ta wa, oni lojo Ose.
Translation
Owonrin Wokawoka (Name of the Babalawo)
Cast divination for Orunmila who was going to marry Ojose
Ifa, we request from you to give us cool money for Ose, today is Ose.
Ifa, we request from you to give us good wife/husband for Ose, today is Ose.
Ifa we ask you to give us good children for Ose, today is Ose.
Ifa, we plead to give us befitting house for Ose, today is Ose.
Ifa, we request from you to endow us with all good things of life.
Happy Ose Ifa today to you all.
Stay blessed.
From Araba of Oworonsoki land, Lagos Nigeria

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Happy Isese Month

Happy Isese Month to all Ifangelists, our Obas, elders and the Isese Kingdom as we shall soon celebrate the Osun Osogbo Festival! Ore Yeye Osun o!Iya Ijumu Baale Odo;Iyalode Afon; Emi o mo ibi ti Eri n wo lo;Emi i ba toju Ohun rere de Iya mi;Maa tewo mi gbowo;Maa tewo mi gba omo; Iya mi, ti o ba se miLoore maa yo; Ladekoju Ore Yeye Osun o;O gbe’nu Òkun yinbon ide!Odun ayo la o se!Aase bi ti n se l’Otu Ife!Foto: Araba Agboola Awodiran