Home / News From Nigeria / Breaking News / What Obatala said about Disability !
obatala

What Obatala said about Disability !

Disability as Obatala said in Ofun Mewaa is ability because he himself is protecting the lames, blinds, mentally challenged and those who are considered disabled. Nobody should be looked down upon as all of us are having our own disabilities, while disabilities of some are hidden, disabilities of some are conspicuous. Let us be respecting and be good to each other as mocking or making jest of those whom we considered weak among us can incur the wrath of Obatala, Oosaala, Alabaalase, Oninufunfun. Eepa Oosa. Blessings. Baba Olosun. (Dedicated to Brenda M Vice) my real iya Brenda.

Send Money To Nigeria Free

About admin

x

Check Also

obatala

Oríkì Obàtálá

Ọbàtálá ọbátárìsàỌba pátápátá tí ń bá wọn gbóde iránjéỌba nílé Ifọ́nÒ sùn nínú àlàÒ jí nínú àlàÒ tí inú àlà dìdeÒrìṣà wun mi ní budoIbi Ire l’òrìsá kalẹ Akú òsè Obàtálá O kettle drum