Home / Tag Archives: ifa (page 29)

Tag Archives: ifa

Eji Ogbe Verse

Jọ̀gbọ̀dọ̀ lẹ̀fọ́ lorúko ti Ifá ńjẹ́ Ẹ̀rọ̀ wọ̀ loyèe tẹ̀tẹ̀ Ayé kọpá Ẹ̀sọ̀ lo gbà Èle tán láye Ẹ̀rò ló kù A dífá fún Ìrókò Ẹlujù Tí wọ́n ní ó máa so okùn Kó tún máa so oyindẹ Ìrókò kó ...

Read More »

Check out Ifa University Online !

Ifa University is an educational organization for the study of Ifa cultures in the 21st Century. We regard Ifa as body of knowledge, including religious, artistic, philosophical, scientific, mathematical, and technological contents and practices. Our challenge at the Ifa University ...

Read More »