Home / Tag Archives: Yoruba Calendar

Tag Archives: Yoruba Calendar

happy new year in yoruba

Happy New Year !!! It is 10,059 of the Yoruba Calendar – KṒJṒDÁ (Aseyi samodun o!)

“KṒJṒDÁ” – ‘Ki ṓjṓ dá: Meaning; May The Day Be Clear or Foreseen; is the name of Yórúbà Calendar. Akù Odùn Tìtún o! Eyìn Omo Yórubà nìlè lókó, léyín ódì! It is 10,059 of the Yoruba Calendar (Kojoda, which means ...

Read More »