Orí ejò

Orí ejò

Bí kò bá sí ọpẹ́lọpẹ́ orí, à bá tí mú ejò digi lóko
Ìtàkùn mà lejò
Kíni yoo bá ejò ṣẹ́gun 
Orí ejò ní yoo bá ejò ṣẹ́gun 
Orí ejò

Mo sé ní ìwúre pe orí kálukú wa yoo báwa ṣẹ́gun ọ̀tá gbogbo
Akò ní di ẹran àmúso lọ́wọ́ ọ̀tá ooo

I pray for everyone of us that our head will safe us from any evil and any plans of enemy against us shall be in vain

Eu oro por todos nós que nossa cabeça nos protegerá de qualquer mal e quaisquer planos de inimigos contra nós serão em vão.

Awóyẹmí Ọlọ́run wà 1

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Importance of ORUNLA

ISEFA/IKOFA, The Hand of Orunmila: While people certainly receive Ikofa without the intention of becoming Ifa priests many people begin their path towards initiation with this ceremony. A fully initiated Babalawo and Iyanifa work with two or more hands of Orunmila. This ceremony provides the future Babalawo or Iyanifa with a direct connection to the Orisa of wisdom, knowledge, and divination. With the “Hand of Orunmila” you will be taught how to make simple offerings to Orunmila and how to use ...