Home / News From Nigeria / Breaking News / #EsuIsnotSatan: The significance of Esu in Afican Traditional Religion
esu

#EsuIsnotSatan: The significance of Esu in Afican Traditional Religion

The significance of Esu in Afican Traditional Religion can’t be over emphasized.
Esu siwaju o ko mama gbehin
Olori Ebora kii gbehin (Ejiogbe )
Esu, I put you in front, the head of the divinities is not supposed to be at the back.
Mind you, the Esu we are talking about is not the devil/satan the ignoramuses are talking about.
Happy Ose Ifa to you all today.
Stay blessed.
From Araba of Oworonsoki Kingdom, Lagos Nigeria.

About admin

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

oriki esu

Oriki Esu #EsuIsNotSatan

Ẹlẹ́jẹ̀lú, Olúlànà, Ọbasìn, Láarúmọ̀, Ajọ́ńgọ́lọ̀, Ọba Ọ̀dàrà, Onílé Oríta, Ẹlẹ́gbára Ọ̀gọ, Olóògùn Àjíṣà, Láàlú Ògiri Òkò, Láàlù Bara Ẹlẹ́jọ́, Láaróyè Ẹbọra tí jẹ́ Látọpa..etc