Home / Art / Àṣà Oòduà / Òtítọ́ wọn kò sí láyé mọ́
asa oodua

Òtítọ́ wọn kò sí láyé mọ́

Aṣẹ̀yìn deni wọn kò wọpọ̀

Àbàtà ńlá abojú dẹ̀gun dẹ̀gun

Ká ṣojú ẹni

Ká ṣẹ̀yìn ẹni

Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní ọmọ ìkọ́fá ilé Àgbọnnìrègún

Baba kọ́won ní dídá ọwọ́

Wọ́n mọ̀ ọ́n dá

Ifá kọ́won ní títẹ̀ ilẹ̀

Wọ́n mò ọ́n tẹ̀

Baba kọ́won ní ìkarara ẹbọ ní híha

Wọ́n mọ̀ ọ́n ha

Wọ́n ń jẹ ìtí eku

Wọ́n ń jẹ ìtí ẹja

Wọ́n ń gba ẹyẹ

Wọ́n ń gba ẹran

Wọ́n ń jẹ ọ̀tọ̀tọ̀ ènìyàn lérù

Baba wá ní òun ṣ’awo lọ sí apá kan òkun

Òun ṣ’awo lọ sí ìlà mejì Ọ̀ṣá

Ódi ọdún mẹ́rìndínlógún kí òun tó darí dé

Òtítọ́ wọn kò sì láyé mọ́

Ni baba kó ewúrẹ́ fún pé kó mọ́ ọn tọ́jú

Aṣẹ̀yìn deni wọn kò wọpọ̀

Ni baba kó àgùntàn fún pé kó mọ́ ọn tọ́jú

Àbàtà ńlá abojú dẹ̀gun dẹ̀gun

Ni baba kó adìẹ òkòkó fún pé kó mọ́ ọn tọ́jú

Ká ṣojú ẹni

Ká sẹ̀yìn ẹni

Ni baba ko ẹyẹlé fún pé kó mọ́ ọn tọ́jú

Lẹ́yìn ọdún kẹrìndínlógún tí baba dé

Òtítọ́ wọn kò sì láyé mọ́

Eléyìun tí ba ewúrẹ́ jẹ́

Aṣẹ̀yìn deni wọn kò wọpọ̀

Eléyìun nì ba àgùntàn jẹ́

Àbàtà ńlá abojú dẹ̀gun dẹ̀gun

Eléyìun nì kó adìẹ òkòkó wọgbó

Ká ṣojú ẹni

Ká ṣẹ̀yìn ẹni

Eléyìun nìkàn ló tún ẹyẹlé ṣe

Òtítọ́ wọn kò sí láyé mọ́

orúkọ tí à á pe ìrọ́kẹ́

Ifá ní eléyìun kò gbọdọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tòun mọ́ láí láí

Tí wọ́n bá ń dá’fá

Kí wọ́n má a fẹnu rẹ̀ ṣẹpọ́n ko ko ko

Aṣẹ̀yìn deni wọn kò wọpọ̀

Orúkọ tí à á pe ìrùkẹ̀rẹ̀

Ifá ní eléyìun kò gbọdọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tòun mọ́ láí láí

Bí wọ́n bá ń dá’fá

Kí wọ́n kó má a fẹnu rẹ̀ gbáyẹ̀ròṣùn

Àbàtà ńlá abojú dẹ̀gun dẹ̀gun

Orúkọ tí à á pe ọpọ́n

Ifá ní eleyíun náà kò gbọdọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tòun mọ́

Tí wọ́n bá ń dá’fá

Kí wọn má a fọwọ́ lọ̀ọ́ nímú

Ká ṣojú ẹni

Ká sẹ́yìn ẹni

Orúkọ tí à á pe ìránṣẹ́ (ìbò)

Ifá ní ìbò nìkan ni kí ó má a dá sí ọ̀rọ̀ tòun ní gbogbo ìgbà

Ǹjẹ́ kínni ń bẹ lẹ́yìn tí ń tubọ?

Ìrànràn

Ìránṣẹ́ nìkàn ní ń bẹ lẹ́yìn tí ń tubọ

Ìrànràn

Ǹjẹ́ kínni yíò ma rànwá ṣe?

Ìrànràn

Ifá ni yóò ma a rànwá ṣe

Ìrànràn

Ifá yíò ma ṣe àrànṣe fún gbogbo Awo o!

– Ogbè Ògúndà (Ogbèyọ́nú)

Àse òrìsà 🙏🏿

asa oodua

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

did mossad do it

Raisi’s Death just changed EVERYTHING for Iran, Did Israel Do It?

With The Duran & Glenn Diesen