Home / News From Nigeria / Breaking News / Awon ojo ile Yoruba (Yoruba Days Of The Week)
Oloye Yemi Elebuibon

Awon ojo ile Yoruba (Yoruba Days Of The Week)

Oloye Yemi Elebuibon, The Araba of Osogbo, tells us about the Yoruba days of the week and their origin. Tunde Kelani is known for his great movies such as Saworo Ide, Agogo Eewo, Oleku, Ti Oluwa nile, etc.

Ọjọ́ Àìkú – Sunday (Day of not dying)
Ọjọ́ Ajé – Monday (Day of profit)
Ọjọ́ Ìṣẹ́gun – Tuesday (Day of victory)
Ọjọ́-rírú/Ọjọ́rú – Wednesday (Day of confusion or day of sacrificing)
Ọjọ́bọ̀/Ọjọ́ Àṣẹ̀ṣẹ̀ Dáyé – Thursday (Day of coming or day of recent creation)
Ọjọ́ Ẹtì – Friday (Day of failure)
Ọjọ́ Àbá Mẹ́ta – Saturday (Day of three suggestions)

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Ogbè kànràn

Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá

Looking at the Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can advise that Ifá shouldn’t be just decorations but served diligently having sacrificed a lot including huge money to acquire it. You should count yourself lucky that you possess an inestimable treasure. Your dedication to Ifa shall never be in vain. Just listen to the stanza as said. Omi igbó ní ń fojú jọ aróOmi ẹlùjù ọ̀dàn ní ń fojú jọ àdínÈkùrọ́ ojú ọ̀nà ó fi ara jọ ...