Home / Art / Àṣà Oòduà / GBEJÉÉ KIO NIYI
opn ifa

GBEJÉÉ KIO NIYI

Éni Aye nyé loni, Kio dakun kio se araré jéjé, Éni Igba sii ndun fun, Kio jare Kio fi araré siwon. Ile-aye Kii se Awailo ilu rara. Olódùmarè Nikan ni aremabo. Ômô ti Abi Loni, ti osi di Éni A Njiké, Bose were, Adi éni Iku npa, Béé Sini ôpô Eniyan Atata, Ti Aye nyé, Ti éda si nfé, Bopé titi won A déni Iku Nmulô. Ko Sohun towa Tii kii tan Laye.  Afi ôla Olódùmarè nii Ntoni jé.Bi oni Irinwo Éru loni ti o ko Gbejéé, Bi o sini GbinGbin nikin-ôrô ti o ko se wô ô. B’ose were, Won a sanlô bi éyé. Éni toti niri, Awadi éni Nraago kiri. Se Éyé lôla, Éyé sini Igbi-ôrô. Bi oni won Dakun Mase Gberaga.

Gbejéé kio niyi ôré mi. Nitori pe, Igba Agbejéé kii fô kia, Béé Sini Awo Agbejéé kii faya Bôrô-Bôrô.Sugbon Eniyan tio fi Wadu-Wadu ko Aye m’aya, ti ko Gbejéé, Bopé titi, Adi éni Aye Nté kiri, Yôyô Lénu Aye, Yôyô lénu Eniyan. Éni To npôn é loni, Tio yô titi, Bose were, A buô lola bi Éni la’yin. Se Ôgbôgbô Iyawo Nbô wa Dôtun-ba nté, Gbejéé o Niyi Ôré mi, Aye Nipa, Aye Nipôn.

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Deborah Samuel

Why are Nigerian celebrities keeping quiet over Deborah Samuel’s gruesome murder

I remember when George Floyd was killed in America by white police officers, Nigerians protested in Abuja and Lagos. I’m not saying that was bad though, he was a black man like me. But here is my grouse, Africans, and Nigerians, in particular, are always quick to show support when something happens elsewhere, but they will not do anything when it comes to fellow Nigerians. By now, there should be massive protests across the country demanding justice, but none of ...