Home / News From Nigeria / Breaking News / Ìwòrì Méjì NO 3
iwori

Ìwòrì Méjì NO 3

If this Odù Ifá is revealed to someone during consultation, ìtènifá or Ìséfá, he or she is advised to offer Ebo so as to always receive favor from people at all time.

Such person with this Odu has come to this world with a very good destiny, people will always show care and pamper him in all ways. He/she should desist from eating egg and this person should always take good care of dogs.

Importantly in this Odu, Ifa is telling this person whose this Odu is revealed to that lot of Ire (blessings) are passing this person and none is staying with him. Such person need to offer Ebo so that he/she will be able to grab Ire in life. The Ifa verse goes thus:

Adégúnlolá l’awo Elérèé
Ìbídùn-ún-nín l’awo Òkín ori àtà
Gàngàndó l’awo ilé Olóta
Díá fún Òrúnmìlà
Nígbàtí ire gbogbo nlo l’óde kò ya’lé
Wón ní kí baba ó rú’bo
Ó gb’ébo ó rúbo
Ifá ní Odó Ló ní kí’re ó wá bá mi dó
Sìgbì bayi ni Ìwòrì Méjì ńdúro l’ójú opón
Àbo níí bo Olójà l’ójú
Tií se ńfi Ire owó o rè toro

Translation
Adégúnlolá, the Awo of Eleree
Ìbídùn-ún-nín, the Awo Òkín by the rooftop
Gàngàndó, the resident Awo of Olóta, the Oba of Ota
They were the Awo who cast Ifá for Òrúnmìlà
When all Ire were passing him by and none were entering his home
He was advised to offer Ebo
He complied
Ifa declares that Odó (the mortar)
Has declared that all Ire should stay with me
Stoutly is it that Ìwòrì Méjì stays on the Ifá tray.
Ase!!! Àború Àboyè ooo!!!

~Owó

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

Lukman Gbadegesin

This is Lukman Gbadegesin Chosen by Oyomesi, A British-fulani Colony in the heartland of Yoruba.

The prince was chosen by Oyomesi. Governor Makinde rejected him. He said the process was flawed and manipulated to favor him. He insisted on a new process free and fair. Before we talk about him, let’s talk about his grandfather His grandfather was King Belo Gbadegesin. He worked with the British to build a Fulani Yoruba alliance which the homegrown Yoruba nationalists at the time led by Awolowo rejected. Belo detested anything Yoruba tradition. He refused to live in the ...