Home / Art / Àṣà Oòduà / Obàtálá
obatala

Obàtálá

Obàtálá

(Ìwà)

Amúyan abìtanná yanranyanran
Adia’fun orunmila babá o tanná fórìsà riwa
Ebo lawo ni kose
Ógbébo órúbo
Ógbèrù ótèrù
Njé ifá tan sílé, èdú tan sónà
Tan ni o mòpé ina ire lope ntan

Bàbá arúgbó that:
Sleeps in purity
Rise in purity
The great craftman that mould
eminence into human beings
The most purity that dwell in white

#Oturupon_rosun

Òrìsà májekí ìwà mi o bàjé…Àsē o
-Awo

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

araba

Éèpà Òòsà: Òòsa éèpà

Today is Monday, Ojó Ajé(day of expectation of money), OBATALA DAY.Yorubas would say, “Àrà ňbádá owó ni ò jé” meaning, “I could perform wonders if not for unavailability of money” Never give up trying to have good life. With Obatala, it is not impossible to have your desires before the end of this year 2019. Be assured that we shall welcome year 2020 with joy. Just listen and say the chant when doing offering to Òòsà ńlá today from Ogbe ...