Home / Art / Àṣà Oòduà / Òtúrá Òfún (Òtúráfùnún)

Òtúrá Òfún (Òtúráfùnún)

Àkúsàba Àyàndà
Awo ilé Olúmẹ̀ri Àápáálá
Ọmọ ilé san wón ó joko lọ
Níjọ́ tí ń ṣọ̀gbọ̀gbọ̀ àrùn
Tí ń najú aláì le dìde
Olúmẹ̀ri Àápáálá làrùn ń ṣe
Òún wá á le gbádùn gbogbo nǹkan òun lójú ayé òun báyìí?
Wọ́n ní ewúrẹ́ kan ni kó rú
Ó rú ewúrẹ́ kan

Wọ́n ṣe Ifá fún un
Wọ́n dá a jẹ ni
Àrùn tí ń ṣe Olúmẹ̀ri ò san
Ótún dìgbà kejì
Ó tún gbókè Ìpọ̀rí rẹ̀ kalẹ̀
Ó tún ní kí Olúmẹ̀ri ó rúbọ
Epo ìgò méjì
Ewúrẹ́ kan
Kée bọ òkè Ìpọ̀rí ẹ̀
Wọ́n tún dá a jẹ

Àrùn tí ń ṣe Olúmẹ̀ri ò san
Olúmẹ̀ri Àápáálá wá á tọ àwọn Aláwo míràn lọ
Àwọn Àáyá dúdú igbó ọ̀dọ́
Àwọn wèrè pupa ọ̀nà ò padà
Àwọn ọ̀tẹ́ẹ́rẹ́ ọ̀tààrà
Ń tí ń ṣàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó mi lẹgbẹ lẹgbẹ ó tóó dé
Ẹ yẹ òun lọ́wọ́kan ìbò wò!
Wọ́n ní kí Olúmẹ̀ri, rúbọ o
Wọ́n léwúrẹ́ kan lẹbọ
Wọ́n níre fún un

Olúmẹ̀ri Àápáálá lóun ò rú
Lákọ̀ọ́kọ́
Àkúsàba Àyàndà ní kóun ó rú ewúrẹ́ kan
Òún sì ru u
Ohun tí ń ṣe òun ò lọ
Lẹ́ẹ̀kejì
Wọ́n tún ní kóun ó tún rú ewúrẹ́ kan
Àti ìgò epo méjì
Kóun fi bọ òkè Ìpọ̀rí
Ohun tí ń ṣe òun kò san

Wọ́n ní báwo ni wón tí ń ṣe é
Wọ́n ní nígbà àwọn bá ṣè é tán
Làwọn ń jẹ ẹ́
Wọ́n ní háà
Bẹ́ẹ̀ kọ́ọ̀
Wọ́n ní àrùn tí ń ṣe ẹ́ tó kọ̀ tí ò lọ un
Dandan ni kó san
Wọ́n ní ìwọ sá rùú ewúrẹ́ ná
Wọ́n wá á ṣe ọbẹ̀ ewúrẹ́ sílè
Àwọn Babaláwo ò tíì fọwọ́ kàn àn

Wọ́n ní kí wọ́n o yánlẹ̀ sí òkè Ìpọ̀rí Olúmẹ̀ri
Wọ́n bá yánlẹ̀
Wọ́n ní kí wọ́n ó fún baálé
Wọ́n mẹ́ran fún baálé
Wọ́n mẹ́ran fún ìyáálé ilé
Wọ́n ní wón ó fún ọmọ ilé
Wọ́n fún ọmọ ilé
Wọ́n fún ọmọ oṣú
Wọ́n fún kèé bá wọn pé
Wọ́n ní gbogbo ẹni tí ń bẹ lárọ̀ọ́wọ́tó

Wọ́n ní wón ó mọ́ ọn gbé oúnjẹ fún wọn
Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí í fún wọn lẹ́ran
Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tán
Eléyìí ń pé yóò dá a
Tọ̀hún ń pé yóò dá a
Ohun tí ń ṣe Olúmẹ̀ri bá san
‘Ó ní àṣé b’Ifá ò bá r’Awo’
‘Àṣé kò ní jẹun’?
Àṣé nǹkan a mọ́ ọn dá a báyìí?
N ní wá ń jó ní wá ń yọ̀

Ní ń yin àwọn Babaláwo
Àwọn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn Babaláwo tòun wí
Àkúsàba Àyàndà
Awo ilé Olúmẹ̀ri Àápáálá
Adífá fún Olúmẹ̀ri Àápáálá
Ọmọ ilé san wón ó joko lọ
Níjọ́ tí ń ṣọ̀gbọ̀gbọ̀ àrùn
Tí ń najú aláì le dìde
Ń ṣe ohun gbogbo tí ọ̀kan ò lójú

Ẹbọ ni wọn ó ṣe
Àkúsàba Àyàndà
Ó pewúrẹ́ kìíní
Wọ́n dá a jẹ
N tí ṣe Olúmẹ̀ri ò san
Àkúsàba Àyàndà
Ó pewúrẹ́ kejì
Wọ́n dá a jẹ
Àrùn tí ń ṣe Olúmẹ̀ri ò san
Ó wá á kàwon Àáyá dúdú igbó ọ̀dọ́

Àwọn wèrè pupa ọ̀nà ò padà
Àwon ọ̀tẹ́ẹ́rẹ́ ọ̀tààrà
Ń tí sàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kómi lẹgbẹ lẹgbẹ ó tó ó dé
Wọ́n ní kó pa ewúrẹ́ mìíràn
Kí wọ́n ó há ewúrẹ́ fún gbogbo ará ilé
Wọ́n ó há fárá oko
Èrò tí ń bẹ lọ́nà
Òun náà jẹ́ ńbẹ̀
N tí s’Olúmẹ̀ri wá á san
Àkúsàba Àyàndà
Awo ilé Olúmẹ̀ri Àápáálá
B’Ifá ò bá r’Awo
Kò jẹun

Ifá yóò ma gba ìbọ lọ́wọ́ Awo o!
Àgbàlé ọ̀ṣẹ̀ o!!

Ire ni o!

– Òtúrá Òfún (Òtúráfùnún)m

Send Money To Nigeria Free

About Awoyemi Bamimore

x

Check Also

Deborah Samuel

Why are Nigerian celebrities keeping quiet over Deborah Samuel’s gruesome murder

I remember when George Floyd was killed in America by white police officers, Nigerians protested in Abuja and Lagos. I’m not saying that was bad though, he was a black man like me. But here is my grouse, Africans, and Nigerians, in particular, are always quick to show support when something happens elsewhere, but they will not do anything when it comes to fellow Nigerians. By now, there should be massive protests across the country demanding justice, but none of ...