Home / News From Nigeria / Breaking News / The Odu of the year warned men about getting in the affairs of Women !

The Odu of the year warned men about getting in the affairs of Women !


Can someone tell me why would Orunmila put out this warning? What are the consequences? It seems when Odu warns us of something it is really foretelling of what is to come…do you agree?

About admin

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

Odù Ogbè Tọ́mọpọ̀n

The Odù “Ogbè Tọ́mọpọ̀n”

Looking at the Odù, “Ogbè Tọ́mọpọ̀n” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, Ẹlẹ́rìí Ìpín enjoined us to accord respect to our greatest companion, “Ọ̀pẹ̀lẹ̀/Divining chain” at all times. Just listen to this:- Olórìṣà ní ńṣọwọ́ òjé fìrí Egúngún ní ńfi ọkọ́ idẹ yúnko Adífá fún Ọ̀pẹ̀lẹ̀ èyí tíí ṣe ẹrú Ọ̀rúnmìlà Ẹbọ kólè di ẹni ọba ní wón ní kó ṣe Ǹjẹ́ Ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ifá ní kí o má rẹrù mọ́ Ọba ní Ifá ńfi wá șe Olórìṣà ní ńṣowọ́ òjé fìrí ...