Home / Tag Archives: Holy Odu Ogunderin

Tag Archives: Holy Odu Ogunderin

Holy Odu Ogunderin: Can you please share the details of this verse?

Okun kun nare Osa kun legbe legbe Alasan n wasan Alasan n wasan Omi ori a ta kisa Agba Imale wehin oro pe o sunwonmon To firun di gbagu oju To firun gbon diya pinpin Agbonniregun Adifa sese ti solori ...

Read More »