Home / Tag Archives: owe yoruba

Tag Archives: owe yoruba

pari owe yii

E ba mi Pari owe yii

Read More »

Owe Toni: Lati owo Jude Chukwuka

Read More »
Jude Chukwuka

Owe Toni: Lati Owo Jude Chukwuka

Read More »
the art of being yoruba

Kini itumo asanya oro yi

Kilo ri lobe??? (A) TOFI GAARU OWO. (B) TOFI WARU SOWO.

Read More »
owe

Owe Toni 27/03/2016

OWE TONI Bi o ti wu ki oju orun funfun to, sanma dudu yo wa ,,…………………,…………………………………………. No matter how bright the sky clouds will exist(challenges aren’t unusuall)

Read More »
yoruba proverbs

Some Yoruba Proverbs & Their Meanings

1) Ebi npa ejo, ahun nyan, ati ahun ati ejo, eran jije ni fun olode; Both the tortoise that taunts a hungry snake are edible meat (preys) to a hungry hunter. 2) Orisa je kin pe meji Obirin ko denu.(“God ...

Read More »
owe

Owe Toni: Pari owe yi

1.Awolu mate e????? 2.Enitio dasofun ni??????

Read More »