Home / News From Nigeria / Breaking News / Este es el nuevo mes del calendario de IFA: JUNIO 2018 OSU ÒKUDU (junio)
ifa

Este es el nuevo mes del calendario de IFA: JUNIO 2018 OSU ÒKUDU (junio)

1 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
2 Sango / Oya
3 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
4 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
5 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
6 Sango / Oya
7 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
8 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Orisa
9 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
10 Sango / Oya
11 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
12 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
13 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
14 Sango / Oya
15 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
16 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
17 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
18 Sango / Oya
19 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
20 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
21 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
22 Sango / Oya
23 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanpanna
24 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
25 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
26 Sango / Oya
27 Obatala / Esu / Egungun / Iyaami / Sanponna.
28 Ifa / Egbe / Osun / Aje / Yemoja / Olokun / Ori
29 Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa
30 Sango / Oya

Feliz Ogun / Osoosi / Orisa Oko / Ijaa días hoy, nos darán la victoria sobre los enemigos.

Send Money To Nigeria Free

About fijabi

x

Check Also

Odù, Ìwòrì bogbè

Odù, Ìwòrì bogbè cast for today’s Òsè Ifá

Looking at the Odù, Ìwòrì bogbè cast for today’s Òsè Ifá, it could be said that sometimes our detractors feel they are hurting us but they don’t know they are pushing us to wealth. Just listen to this stanza from the Odù. Òtééré ilè ńyóÒtèèrè ilè ńyòIlè ńyó ará iwájúÈrò èyìn e kíyèsí ílèAdífá fún Ìwòrì tí yóó tarí Ogbè sínù àbàtàbútú ajéKòìpé kòìjìnà, Ogbè ló wá jìn sínú ajé gbugburu Òtééré, the ground is slipperyÒtèèrè, the ground is difficult ...