Home / News From Nigeria / Breaking News / What is the ethical relationship between a babalawo/iyanifa and the client?
iyanifa

What is the ethical relationship between a babalawo/iyanifa and the client?

By Prof. Moyo Okediji

Is it proper or ethical for the babalawo or iyanifa to sleep with a client, or with a student learning from them?

What does Ifa say about that sort of relationship–because there is a power imbalance between the babalawo/iyanifa and the client; and also between the babalawo/iyanifa and the student.

For instance, university professors are not allowed to have sexual relationship with their students. If they violate that rule they could lose their jobs.

The babalawo/iyanifa is like a professor. Can they sleep with their clients and students?

And is there a way to punish a babalawo/iyanifa who violates that rule–if there is any such rule?

Does Ifa say anything about this matter?

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Odù, Ìwòrì bogbè

Odù, Ìwòrì bogbè cast for today’s Òsè Ifá

Looking at the Odù, Ìwòrì bogbè cast for today’s Òsè Ifá, it could be said that sometimes our detractors feel they are hurting us but they don’t know they are pushing us to wealth. Just listen to this stanza from the Odù. Òtééré ilè ńyóÒtèèrè ilè ńyòIlè ńyó ará iwájúÈrò èyìn e kíyèsí ílèAdífá fún Ìwòrì tí yóó tarí Ogbè sínù àbàtàbútú ajéKòìpé kòìjìnà, Ogbè ló wá jìn sínú ajé gbugburu Òtééré, the ground is slipperyÒtèèrè, the ground is difficult ...