Home / Art / Àṣà Oòduà / Eji Ogbe Verse

Eji Ogbe Verse

Jọ̀gbọ̀dọ̀ lẹ̀fọ́ lorúko ti Ifá ńjẹ́
Ẹ̀rọ̀ wọ̀ loyèe tẹ̀tẹ̀

Ayé kọpá
Ẹ̀sọ̀ lo gbà

Èle tán láye
Ẹ̀rò ló kù

A dífá fún Ìrókò Ẹlujù
Tí wọ́n ní ó máa so okùn
Kó tún máa so oyindẹ

Ìrókò kó o má so èle
Ẹ̀rọ̀ were nÌrókò ń so
Ẹ̀rọ.

Courtesy: Moyo Okedeji

Send Money To Nigeria Free

About admin

x

Check Also

egbe

Ẹgbẹ́(heavenly mates)

Our Ẹgbẹ́(heavenly mates) is not evil, they are our inner strength and our heavenly warriors, especially when the roads are rough and tough. May Ẹgbẹ́ favor us with good health, fortune and flourishing in life. May Ẹgbẹ́ let us live long enough to be fulfilled on earth.. Ase!AkiikaAseege!Muso! Muso!! Muso!!!Iyalorisa Omitonade Ifawemimo