Home / Art / Àṣà Oòduà / Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá
Ogbè kànràn

Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá

Looking at the Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can advise that Ifá shouldn’t be just decorations but served diligently having sacrificed a lot including huge money to acquire it. You should count yourself lucky that you possess an inestimable treasure. Your dedication to Ifa shall never be in vain. Just listen to the stanza as said.

Ogbè kànràn


Omi igbó ní ń fojú jọ aró
Omi ẹlùjù ọ̀dàn ní ń fojú jọ àdín
Èkùrọ́ ojú ọ̀nà ó fi ara jọ ikin
Ṣùgbọ́n kò le rí ẹ̀jẹ̀ mu bí ikin
Adífá fún Àlùmọ̀ tí ń lọ ra Ẹ̀dá l’ẹ́rú
Wọ́n ní à fi t’óbá lè sin ẹ̀da rẹ̀
Ó ní òun yóò sín
Ẹ̀dá ni à ń pe Ikin/Ifá
Àlùmọ̀ là ń pe Ọ̀rúnmìlà
Ǹjẹ́ oko mé leè yun
Àlùmọ̀ ẹ wá wo iṣẹ́ Ẹ̀dá ńṣe Àlùmọ̀
Odò mé leè yun
Àlùmọ̀ ẹ wá wo iṣẹ́ Ẹ̀dá ńṣe Àlùmọ̀
Ọjà mé leè yun
Àlùmọ̀ ẹ wá wo iṣẹ́ Ẹ̀dá ńṣe Àlùmọ̀
Bush water looks like dye water
Savannah water looks like palm kernel oil
Roadside palm nuts resemble sacred palm nuts (Ikin)
But cannot be fed with animal blood like the sacred Palm nuts ( consecrated Ikin)
Cast divination for Àlùmọ̀ when going to buy “Ẹ̀dá” as a ‘slave’ (companion)
They asked, “are you going to venerate him?
He answered, “yes, I am going to venerate him
Ẹ̀dá is the name of Ikin( Ifa)
Àlùmọ̀ is the name of Ọ̀rúnmìlà
I am not trained to go to the farm for farming
Àlùmọ̀ ( Ọ̀rúnmìlà ), can you all see the wonders of Ẹ̀dá(Ikin/Ifá )
Neither could I go to the river to do business.
Àlùmọ̀ ( Ọ̀rúnmìlà, can you all see the endowment of Ikin/Ifá
I don’t have the training to go to the market for business
Àlùmọ̀ ( Ọ̀rúnmìlà ), can you all see the abundant blessings from Ẹ̀dá( Ikin/Ifá )
Stay blessed
From Araba of Oworonsoki land Lagos Nigeria

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

The Èkó(s) of the Oòduà (Yorùbá) Homeland.

Èkó-Ènde (Ìfẹ́lódùn LGA, State of Ọ̀ṣun)Èkó-Àkéte (Lagos Island LGA, Lagos State)Èkó-Àjàlá (Ìfẹ́lódùn LGA, State of Ọ̀ṣun)Èkó – Efun ( Amongst The Olukumi of Delta state) 2021 Edition of the Ọ̀tín-Èkó Festival where the Ọ̀tín River is celebrated by the Èkó people around the River in Ọ̀ṣun. Ọtín River is a very important one in Yorùbá history. It was the river that drowned the highest number of terrible invaders of the Homeland in the Jálumi war of November 1, 1878.In fact, ...