Home / News From Nigeria / Breaking News / Cancel Culture, a Terrorist act: Bishop Samuel Àjàyí Crowther Knew Exactly what he was up against #EsuIsNotSatan #esu #isese
Cancel Culture, a Terrorist act: Bishop Samuel Àjàyí Crowther Knew Exactly what he was up against

Cancel Culture, a Terrorist act: Bishop Samuel Àjàyí Crowther Knew Exactly what he was up against #EsuIsNotSatan #esu #isese

Just wondering how Bishop Àjàyí Crowder got to know about one of the most powerful and important irúnmọlẹ̀ (Èṣù) if he wasn’t an olórìṣà before he was captured by slave’s raiders.

He didn’t translate Ọ̀rúnmìlà’s name, he didn’t talk about òrìṣà ńlá, he wasn’t interested in òrìṣà ògún, even kábíyèsí ṣàngó that commands fire wasn’t on his list; he picked only Èṣù out of others, coincidence?

Do you know that the bishop also exported countless of òrìṣà symbols? Where are they? Do you also know that the bishop’s first church in his hometown was built close to èṣù shrine? To mention a few of the many atrocities he committed against the ìṣẹ̀ṣe community.

He really knew the importance of Èṣù and the slave masters used him against his people.

May we never see another Awótọ̀nàdé Àjàyí turned Bishop Samuel Àjàyí Crowther again?

Àṣẹ o.

Èṣù is not Satan/devil.

Cancel Culture, a Terrorist act: Bishop Samuel Àjàyí Crowther Knew Exactly what he was up against

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

oriki esu

Oriki Esu #EsuIsNotSatan

Ẹlẹ́jẹ̀lú, Olúlànà, Ọbasìn, Láarúmọ̀, Ajọ́ńgọ́lọ̀, Ọba Ọ̀dàrà, Onílé Oríta, Ẹlẹ́gbára Ọ̀gọ, Olóògùn Àjíṣà, Láàlú Ògiri Òkò, Láàlù Bara Ẹlẹ́jọ́, Láaróyè Ẹbọra tí jẹ́ Látọpa..etc