Home / Art / Photo of the Week: Awo, Èṣù and Ọ̀rẹ̀rẹ̀

Photo of the Week: Awo, Èṣù and Ọ̀rẹ̀rẹ̀

Artist: Moyo Okediji
Title: Awo, Èṣù and Ọ̀rẹ̀rẹ̀
Medium: Terracotta on canvas.

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Ẹ̀rìndínlógún

Ẹ̀rìndínlógún

Artist: Moyo OkedijiTitle: Ẹ̀RÌNDÍNLÓGÚNDate: 2017