Home / News From Nigeria / Breaking News / Odu, Idin Osogbo, Idin ileke, Idin irete, cast for today’s Ose Ifa

Odu, Idin Osogbo, Idin ileke, Idin irete, cast for today’s Ose Ifa

Looking at the Odu, Idin Osogbo, Idin ileke, Idin irete, cast for today’s Ose Ifa, I can declare that our detractors shall be put to shame. Just listen as follows:-
Wón se kó bàjé Awo Ayé
Kòleè bàjé Awo Òde Òrun
Adífá fún Òrúnmìlà, Baba ńse oun gbogbo òkankan ò yorí
Ñjé wón se kó bàjé kí won lèè máa yò
Kò leè bàjé

Ará e dúpé, e fìyìn f’Élèdá, kò leè bàjé
They ganged up for destruction, the Priest of Earth
It shall never be destroyed, the Priest of Heaven
Cast divination for Orunmila, our Father was doing things without success
Now, they are planning for it to get spoilt so that they can jubilate
But it will never get spoilt

People, please give thanks and show gratitude to the Creator.
IT SHALL NEVER BE DESTROYED.
Stay blessed
From Araba of Oworonsoki land Lagos Nigeria

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Odù Ogbè Tọ́mọpọ̀n

The Odù “Ogbè Tọ́mọpọ̀n”

Looking at the Odù, “Ogbè Tọ́mọpọ̀n” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, Ẹlẹ́rìí Ìpín enjoined us to accord respect to our greatest companion, “Ọ̀pẹ̀lẹ̀/Divining chain” at all times. Just listen to this:- Olórìṣà ní ńṣọwọ́ òjé fìrí Egúngún ní ńfi ọkọ́ idẹ yúnko Adífá fún Ọ̀pẹ̀lẹ̀ èyí tíí ṣe ẹrú Ọ̀rúnmìlà Ẹbọ kólè di ẹni ọba ní wón ní kó ṣe Ǹjẹ́ Ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ifá ní kí o má rẹrù mọ́ Ọba ní Ifá ńfi wá șe Olórìṣà ní ńṣowọ́ òjé fìrí ...