Home / News From Nigeria / Breaking News / Top 130 Animals and Their Various Yorùbá Names
top-10

Top 130 Animals and Their Various Yorùbá Names

Sea-Bird -Yanja-yanja
Mosquito -Ẹfọn/Yanmu-yanmu
A species of Beetle -Yanrinbo
Raven -Ẹyẹ-Iwo
Snail-Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail-Iṣawuru
Stay – Igala
Steer -Ẹgbọọrọ-Akọ Malu
Trout -Ẹja
Buffalo -Ẹfọn
Monkey-Ọbọ .
Ape -Ẹdun
Lizard-Alangba, –
Lobster-Alakasa
Boa-Constrictor Ere
Boar Ẹlẹdẹ-Igbo,
Gorilla, Baboon -Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee – Elegbede
Phython-Constrictor -Ojola
Electric Fish -Ojigi
Scorpion -Ojogan/Akeekee
Toad -Kọnkọ
Antelope -Egbin
Tick/Flee -Eegbọn
Hippopotamus -Erinmi
Rhinoceros -Ẹranko bi Imado.
Reynard (Fox) -Kọlọkọlọ
Hyena/Wolf -Ikoko
Giraffe -Agbanrere
Cow Abo-Malu
Crab -Akan
Wild Pigeon-Oriri
Porcupine -Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn
Black-Ants -Tanpẹpẹ
Centipede -Tanisanko
Millipede -Ọkun
Frog -Ọpọlọ
Chicken-Oromọ-Adiẹ
Nocturnal Animal-Ajao
Hound-Aja-Ọdẹ –
Elephant-Erin/Ajanaku
Sheep-Aguntan
Ram-Agbo
Woodcock -Agbe
A species of Woodcock-Aluko
White-feathered Bird -Lekeleke
Chamelon Ọga, Alagẹmọ
Crane-Bird -Akọ –
Parrot -Odidẹrẹ
Ostrich -Ogongo
White-Ant Ikan, Ikamudu
Tortoise-Ijapa
Tiger-Ẹkun
Lion-Kiniun
Pigeon-Ẹyẹle
Pig/Swine Ẹlẹdẹ
Eagle-Idi .
Guinea Fowl-Awo
Guinea Fowl-Ẹtu
Guinea Pig-Ẹmọ-Ile
Jelly-Fish-Ẹja-Odo
A species of Bird-Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider-Alantakun
Butterfly-Labalaba
Bee-Oyin
Cockroach -Ayan
Cricket-Irẹ
Crab -Akan
Housefly-Eṣinṣin/Eṣin
Gnats-Kokoro-Ojuọti
Wall-Gecko-Ọmọnle
Mouse-Eliri
Colt Young Horse-Agodongbo
Woodpecker-Akoko
Continue after the page break

Send Money To Nigeria Free

About admin

x

Check Also

Whale found in sierra Leone

Video: Whale Appears At The Shores Of A Beach In Sierra Leone

The marine mammal got stranded at Lumley Beach in Sierra Leone’s capital. Many people from around Freetown capital came to watch the stranded whale. A tractor eventually helped move the mid-sized humpback back into the sea. On the 23rd of June, 2021, the people of Sierra Leone found a big whale at the shores of Lumlay beach in Freeland. According to the video that went viral on social media, many people were seen pouring water on the fish to keep ...