Home / News From Nigeria / Breaking News / Truths of ìfá
ifa

Truths of ìfá

What things shall be, what shall be written.

1. There is one Olodumare (God)

2. There is no devil.

3. Except the day you were born and the day you are supposed to die, there is not a single event in your life that cannot be predicted and, when necessary, changed.

4. It is your right of birth to be happy, successful, and accomplished.

5. You must grow and obtain wisdom during the process.

6. You are reborn through your blood relatives.

7. Heaven is ” the home ” and the earth ” the market “. we are in constant passage between the two.

8. You are part of the universe in a literal, not figurative way.

9. You must never hurt another human being.

10. You must never harm the universe of which you are part.

11. Our spiritual and spiritual abilities should work together.

12. You are born with a specific path. Our goal is to travel it. Guessing provides your road map.

13. Our ancestors exist and must be honored.

14. Sacrifice ensures success.

15. the òrìṣà lives inside us.

16. You don’t have to be afraid

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

odu

Odù kan gorí àtẹ,Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 goróyè Àràbà nílẹ̀ẹ̀bàdàn

Odù kan gorí àtẹ,Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 goróyè Àràbà nílẹ̀ẹ̀bàdàn Onírúurú aṣọ lára alágẹmọ, onírúurú ètè lápèjẹ sààráà lọ́jọ́ tí orí mádé, w nu agogo idẹ ní tií wà, ọrùn w’ọnú lèjígbà ìlẹ̀kẹ̀, àní lọ́jọ́ tó mú ìbàdì Àràbà Ògbó awo ,Oloye Ifalere Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 wọ Mọ́sàajì,aṣọ ọba tó taná yanran yanran . Ko sí agbe kọrọ wí mọ́ pé, Àràbà Ògbó awo ,Oloye Ifalere Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 ni Àràbà Ìbàdàn karùndínlọ́gbọ̀n báyìí (25) àti pé òun tún fẹ́ẹ́ ẹ̀ ni Àràbà tó ...