Home / Art / Culture / Éèpà Òòsà: Òòsa éèpà
araba

Éèpà Òòsà: Òòsa éèpà

Today is Monday, Ojó Ajé(day of expectation of money), OBATALA DAY.
Yorubas would say, “Àrà ňbádá owó ni ò jé” meaning, “I could perform wonders if not for unavailability of money”

Never give up trying to have good life. With Obatala, it is not impossible to have your desires before the end of this year 2019. Be assured that we shall welcome year 2020 with joy. Just listen and say the chant when doing offering to Òòsà ńlá today from Ogbe Yonu

Séséefun abèrín sékísékí
Adífá fún Àrà tí ńsomo Òrìsà gbò wújìn
Àrà dé omo Òrìsà
À sé béni bá lówó nìse làá dárà

The beads of sesefun is immaculate
Cast divination for Àrà(Wonders), child of Obatala
Wonders(Àrà) arrive, the child of Obatala
So it’s true that when we have money, you do wonders.

May Obatala endow us with money to do wonders in our lives.

Stay blessed.

From Araba of Oworonsoki land Lagos Nigeria

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

obatala

Oríkì Obàtálá

Ọbàtálá ọbátárìsàỌba pátápátá tí ń bá wọn gbóde iránjéỌba nílé Ifọ́nÒ sùn nínú àlàÒ jí nínú àlàÒ tí inú àlà dìdeÒrìṣà wun mi ní budoIbi Ire l’òrìsá kalẹ Akú òsè Obàtálá O kettle drum