Home / Entertainment / The Buzz Central / Prof. Moyo Okediji Turns A Day Older today

Prof. Moyo Okediji Turns A Day Older today

Today is the birthday of professor Moyo Okediji. Let’s join hands to wish him longevity and sound health.

256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji
256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji
256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji
256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji
Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Odu, Idin Osogbo, Idin ileke, Idin irete, cast for today’s Ose Ifa

Looking at the Odu, Idin Osogbo, Idin ileke, Idin irete, cast for today’s Ose Ifa, I can declare that our detractors shall be put to shame. Just listen as follows:-Wón se kó bàjé Awo AyéKòleè bàjé Awo Òde ÒrunAdífá fún Òrúnmìlà, Baba ńse oun gbogbo òkankan ò yoríÑjé wón se kó bàjé kí won lèè máa yòKò leè bàjé Ará e dúpé, e fìyìn f’Élèdá, kò leè bàjéThey ganged up for destruction, the Priest of EarthIt shall never be destroyed, ...