Home / Art / Àṣà Oòduà / ÌṢẸ̀ṢE Calendar For The Month Of June, 2024
isese

ÌṢẸ̀ṢE Calendar For The Month Of June, 2024

01. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinlẹ̀.

02. Ṣàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

03. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà-Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

04. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là.

05. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinlẹ̀.

06. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

07. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

08. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là****

09. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinẹ̀.

10. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

11. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

12. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Ẹ̀là.**

13. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinẹ̀.

14. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

15. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

16. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là***

17. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinlẹ̀.

18. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

19. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

20. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là.

21. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinllẹ̀

22. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

23. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

24. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là****

25. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà-Oko, Erinlẹ̀.

26. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

27. Ọbàtálá/Òrìṣà-Ńlá, Yemòó, Èṣù, Egúngún, Ẹgbẹ́-Ọ̀gbà/Alárá-Igbó, Orò, Ẹ̀lúkú, Agẹmọ, Òrìṣà Òkè, Ògìyán/Ògìrììyán.

28. Ifá/Ọ̀rúnmìlà, Ọ̀ṣun, Ọ̀sanyìn, Yemọja, Olókun, Ẹ̀là**

29. Ògún, Ìja, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Òrìṣà Oko, Erinlẹ̀.

30. Șàngó/Jàkúta, Ọya, Baáyànnì, Aganjú, Ọbalúayé/Ṣànpọ̀nná, Nàná-Bùkúù.

isese

Note:

**** Ìtàdógún – Ọ̀ṣẹ̀ Awo.

*** Isán – Ọ̀ṣẹ̀ Awo.

** Ọrún – Ọ̀ṣẹ̀ Awo.

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

isese lagba

Oyo Lawmakers Pass Bill For Isese Day To Honour Traditionalists

Collectively referred to as Isese, the lawmakers approved the motion read by the Majority Leader, Hon. Sanjo Onaolapo.The Oyo State House of Assembly has approved a motion to grant a unique holiday to adherents of Isese in the state.Collectively referred to as Isese, the lawmakers approved the motion read by the Majority Leader, Hon. Sanjo Onaolapo.Onaolapo stressed the significance of dedicating each day to adherents of traditionalists to celebrate because it is for Christians and Muslims in the country. The ...