Home / News From Nigeria / Breaking News / Òrìsà Èsù: Èsù to us is ” Èsù Olá Ìlú ” which means the honour of the society; someone who does things that brings honour, progress, blessings, peace and wealth to the society. #EsuIsNotSatan
esu is not satan

Òrìsà Èsù: Èsù to us is ” Èsù Olá Ìlú ” which means the honour of the society; someone who does things that brings honour, progress, blessings, peace and wealth to the society. #EsuIsNotSatan


Èsù to us is ” Èsù Olá Ìlú ” which means the honour of the society; someone who does things that brings honor, progress, blessings, peace and wealth to the society.

Èsù is very important and unique to the world because the ÀDÓ ÀSÚRE and ÀDÓ ÀSÚBI that almighty God used to create this world was handed over to Èsù and that’s what Èsù is using to create fairness and justice in the society.

Èsù is the intermediary between human beings, ìrúnmolè and Olódùmárè. Èsù will give you what you want and let you know the gravity and consequences of your doings.
Asé Òrìsà

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

oriki esu

Oriki Esu #EsuIsNotSatan

Ẹlẹ́jẹ̀lú, Olúlànà, Ọbasìn, Láarúmọ̀, Ajọ́ńgọ́lọ̀, Ọba Ọ̀dàrà, Onílé Oríta, Ẹlẹ́gbára Ọ̀gọ, Olóògùn Àjíṣà, Láàlú Ògiri Òkò, Láàlù Bara Ẹlẹ́jọ́, Láaróyè Ẹbọra tí jẹ́ Látọpa..etc