Home / Search Results for: Faniyi David

Search Results for: Faniyi David

Oba Edu Isese Agbaye

Congrats!!! Meet the new Oba Edu Isese Agbaye, Faniyi David Osagbamii​

All the administrators and members of the Ooduarere.com and University of Ifa are proud of Baba Awo Faniyi David Osagbamii​, recently installed the Oba Edu Isese Agbaye. We congratulate you from the bottom of our hearts.  

Read More »
Ifa Chief Priest, Faniyi David Osagbami

“A Day I Will Never Forget” – Ifa Chief Priest, Faniyi David Osagbami

Today I have nothing to say than to be thanking heavenly father for his mercy and protection over my life till today, because many have gone and many have perishing, this is why I request the pleasure of you friends ...

Read More »
opn ifa

Odu Ifa Owonrin Obara – Faniyi David Osagbami

| | | | | | | | | | | | |   Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, a si ku isimi opin ose, mo gbaladura laaro yi wipe ako ni pejopo sunkun ara ...

Read More »
ifa yam

I fed my ifa with new yam – Babalawo, prof. Faniyi David Osagbami

Today I fed my ifa with new yam(egbodo), and am now able to eat it with my family. I pray that, we shall all eat many more of new yearly yam on the earth in a sound and steady health ...

Read More »
opn ifa

Odu ifa IROSUN ATAPO – Faniyi David Osagbami

 |    |  |    | | |  | | | | |   Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, bi a se njade lo laaro yi pelu ayo ati alaafia a koni pada sile pelu ...

Read More »
ose ifa

Ifá náà ki bayi wípé: Eye òkun, Eye òsà

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku amojuba osù tuntun òkudù yi, osù tuntun náà yio sanwa sowo, somo ati si aiku baale orò o, mosi tun fi asiko yi ki gbogbo awa onisese lagbaye wípé aku odun bara mi ...

Read More »
ose ifa

Ifa naa ki bayi wipe: Emi ote, Iwo ote

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, a sin ku ose ifá toni, emin wa yio se pupo re laye ase. Gegebi a se mo wípé oni ni ose ifá, e jeki a fi odù ifá mimo ...

Read More »
Kínni Ifá wí?" (What did Ifa say?)

A difa fun Òrúnmìlà lojo ti baba nlo sotu ife…

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku isinmi opin ose o, bi a se njade lo loni ako ni subu lase Eledumare Àse. Laaro yi mofe fi kayefi kan to sele ni bi ojó mesan seyin ladugbo mi nilu ikorodu ...

Read More »
256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji

Ifá náà ki bayi wípé: Adaku Adaoku

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi, aku ise ana o, a si tun ku imura toni, gegebi a se mo wípé oni je ojó isegun, ogun buburu yio se ninu igbesi ayé wa loni o Àse. E jeki a fi ...

Read More »
Esu in Yoruba IFA

Èsù Óólogbè!

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, bi a se njade lo loni Eledumare ninu aanu re yio jeki ire oni yi je tiwa Àse. Laaro yi mofe soro soki nipa èsù òdàrà, o seni laanu lode ...

Read More »

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb