Home / Search Results for: Faniyi David (page 4)

Search Results for: Faniyi David

ifa

Odu Ifa Owonrin Tutu/ Oturupon

| |  | | | |  | |  |     | | |   |   Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, eledumare yio gbo adura wa o yio si bawa tu ile aye to ...

Read More »
Orisa IFA movement

Odu Ifa Owonrinsindin/edi

| | | | | | | | | | | |   Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, eledumare yio pin ere kanwa o, ayo ojo oni koni fiwa sile o ase. Odu ifa OWONRINSINDIN/EDI ...

Read More »
ori ifa verse

Odu Ifa Irosun Ika/Oromosunka

| | | | | | | | | | | | | Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana, a sin ku isimi oni emin wa yio se pupo re laye ninu alaafia ara o ase. Odu ...

Read More »
opn ifa

Odu Ifa Irosun Afin/ofun

| | | | | | | | | | | | Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, a sin tu ku isimi opin ose, eledumare yio rojo ibunkun sinu aye wa loni o ase. Odu ...

Read More »
opn ifa

Odu ifa IROSUN OPINNI/ IROSUN ORO

| | | | | | | | | | |   Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o, gegebi oni se je ojo isegun olorun alagbara yio muwa bori Ogun ota ase. Odu ifa IROSUN OPINNI/ ...

Read More »
opn ifa

What Irosun Ega corpus revealed this morning

| | | | | | | | | | | | | Good morning my people, how was your weekend? Hope it was restfulness. As we are going in into this new week God will take perfect control and ...

Read More »
baba ifa

Odu ifa OKANRAN OSA

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Mo lero wipe gbogbo wa la sun dokan daradara aku isimi opin ose o. Odu ifa OKANRAN OSA lo gate laaro yi, ifa yi gba eniti o ba jade si niyanju wipe ki o ...

Read More »
opn ifa

Ifa naa ki bayi wipe

| |   | | |   | | |  | | | |   | YORUBA VERSION: Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku isimi oni, emin wa yio se pupo re laye o ase. Odu ifa OKANRAN IRORUN ...

Read More »
baba ifa

Odu Okanran Oyeku

Ekaaro eyin eniyan mi, aojiire bi? Aku ise ana o a sin ku isimi opin ose olorun eledumare yio fi ibunkun sori ise wa o ase. Odu OKANRAN OYEKU lo gate laaro yi, odu ifa yi gba eniti o ba ...

Read More »
opn ifa

Obara Oturupon/Obara Tiele Corpus by Ifa Chief Priest

Good morning my people, how was your night? Hope it was enjoyed. I wish you all happy new month, may this month bring us everlasting joy and happiness amen. It is OBARA OTURUPON/ OBARA TIELE corpus that revealed this morning, ...

Read More »

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb