Home / Art / Jẹnmi daughter of Ọ̀ṣun (Color version)
Jẹnmi daughter

Jẹnmi daughter of Ọ̀ṣun (Color version)


Medium: Bamboo, ink on paper/digital painting

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Ẹ̀rìndínlógún

Ẹ̀rìndínlógún

Artist: Moyo OkedijiTitle: Ẹ̀RÌNDÍNLÓGÚNDate: 2017