Home / Art / Àṣà Oòduà

Àṣà Oòduà

Àṣà Oòduà, Asa Ibile Oòduà. Oòduà (Yoruba) je okan ninu awon eya ti o laju ju lode aye yi. Lati igba ti alaye ti daye ni won ti ni eto ati ilana to kun nipa ohun gbogbo ti won nse ni igbesi ayee won.

taniolohun

Esin Ajeji Pelu Ete

Read More »

Understanding Ẹdan Ògbóni

Ògbóni; ÒgbórànErelú; ÀbíyèEríwo yà!; À yà gbó, À yà tó! The old ones; Increase with age. Titled female elders; May children be born to liveThe Lord of secrets, descend!; For longevity and prosperity! Ẹdan Ògbóni is a pair of male ...

Read More »
asa oodua

Òtítọ́ wọn kò sí láyé mọ́

Aṣẹ̀yìn deni wọn kò wọpọ̀ Àbàtà ńlá abojú dẹ̀gun dẹ̀gun Ká ṣojú ẹni Ká ṣẹ̀yìn ẹni Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní ọmọ ìkọ́fá ilé Àgbọnnìrègún Baba kọ́won ní dídá ọwọ́ Wọ́n mọ̀ ọ́n dá Ifá kọ́won ní títẹ̀ ilẹ̀ Wọ́n mò ọ́n ...

Read More »
oriki esu

Oriki Esu #EsuIsNotSatan

Ẹlẹ́jẹ̀lú, Olúlànà, Ọbasìn, Láarúmọ̀, Ajọ́ńgọ́lọ̀, Ọba Ọ̀dàrà, Onílé Oríta, Ẹlẹ́gbára Ọ̀gọ, Olóògùn Àjíṣà, Láàlú Ògiri Òkò, Láàlù Bara Ẹlẹ́jọ́, Láaróyè Ẹbọra tí jẹ́ Látọpa..etc

Read More »
Àṣẹ, Ashe, Axe, Ache

Àṣẹ, Ashe, Axe, Ache

ÀṢẸ in Ede Oodua (Yoruba) ASHE in North America (United States, Europe, Afro-Caribbean, Canada) AXE in Brazil. ACHE in Cuba. ÀṢẸ, ASHE, AXE, ACHE emanated from the Yoruba Àṣẹ. There are now attempts to equate the word Ase with the ...

Read More »
ifa

This A Reminder Of The Odu For The Year – Refresh Your Memory

I bullet-pointed it to make it an easy read. For all the info go back to the original post and you can watch the new years’ service saved on this page as well. I pray you are all well. Ifa ...

Read More »
Ogbè kànràn

Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá

Looking at the Odù, “Ogbè kànràn” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can advise that Ifá shouldn’t be just decorations but served diligently having sacrificed a lot including huge money to acquire it. You should count yourself lucky that you ...

Read More »
ebo

Ebólo já ó dàkun

Sẹ̀gì ni ìlẹ̀kẹ̀ ọ̀bùn à bá re ẹlẹ́gbà wọn o káwọ́ A dífá fún Ọ̀rúnmìlà baba nlọ se ọkọ Ajínàbíòkú Ẹbọ lawo ni kí baba o se Ifá ó to gẹ́gẹ́ kí o bámi jáwé dínà òrun mi Ọ̀nà ikú ...

Read More »
american transatlantic slave trade

Ìṣẹ̀ṣe the Orisa tradition of Peace and Love.

Yorùbás were not the only race that was taken as slaves during the Atlantic slave trade era. There are several races taken as slaves too and they were taken in their numbers during that period. And after the end of ...

Read More »
ose tura Ọ̀sẹ́ Òturá The Role Of Women

Ọ̀sẹ́ Òturá: The Role Of Women

“Baba Oyo,” I said one afternoon when I was alone with him, “you are very soft, too gentle, with Iya Oyo. You are not like all the other Baba I know.”Baba Oyo laughed. “What does too gentle mean?”“I really don’t ...

Read More »

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb