oyeku
Photo credit - Olasegha-fambidun Awogbemi-peter Babalawo and artist Eji Ogbe pen and ink drawing

Oyeku meji

Oyeku mo ba e mule ki o mase dami,
Inu bibi eru ni n pa eru,
Edo fufu iwofa ni n pa iwofa,
Adia fun ofua obi ti iku n pa elegbe re ni iwofa ti o n pa won ni rewerewe,
Won ni ki ofua obi o rubo,
Ofua obi rubo ni iku ba ye Lori re, lo ba yin awo, loni :bi iku ba n pa elegbe mi!
ototo loyeku yoo ma sa mi si ototo.
Gbogbo ki yoo ba won ku iku ajoku o aseeeeeeeeeeeee…….

About admin

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

16 Ofun Meji

Ifa: The 16 Odu Ifa & Their Meaning.

The meaning of the 16 Odu Ifa of the Ifa is based on 16 symbolic or allegorical parables contained in the 16 Core Chapters or Principles that form the basis of the Ifá, a system of divination of the Yoruba people of Nigeria. The Grand Priest of Ifa, the Babalawo or Iyanifas are the Priests and Priestesses of the Ifa Oracle that receive and decode the meaning of the Divine Messages contained in the Odu Ifa Parables that are transmitted ...