Home / News From Nigeria / Breaking News / Won’t You Appreciate Good Things If You See One? Please Listen To This;
ifa ni

Won’t You Appreciate Good Things If You See One? Please Listen To This;

Olu sola
Edumare sogo
Iwori wo’tura
Eni ti o ba ri ohun ewa ti ko wo
A d’otosi
Translation
God creates wealth
Glory be to God
Iwori, look at Otura
Whoever sees a thing of beauty and doesn’t appreciate it
Will become a miserable person.
“A thing of beauty is a joy for ever.”
Stay blessed.
From Araba of Oworonsoki land, Lagos Nigeria.

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

Viral Video

Support Ooduarere

SUPPORT OODUARERE
Scan QR code below to Donate Bitcoin to Ooduarere
Bitcoin address:
1FN2hvx5tGG7PisyzzDoypdX37TeWa9uwb
x

Check Also

Odù Ogbè Tọ́mọpọ̀n

The Odù “Ogbè Tọ́mọpọ̀n”

Looking at the Odù, “Ogbè Tọ́mọpọ̀n” cast for today’s Ọ̀sẹ̀ Ifá, Ẹlẹ́rìí Ìpín enjoined us to accord respect to our greatest companion, “Ọ̀pẹ̀lẹ̀/Divining chain” at all times. Just listen to this:- Olórìṣà ní ńṣọwọ́ òjé fìrí Egúngún ní ńfi ọkọ́ idẹ yúnko Adífá fún Ọ̀pẹ̀lẹ̀ èyí tíí ṣe ẹrú Ọ̀rúnmìlà Ẹbọ kólè di ẹni ọba ní wón ní kó ṣe Ǹjẹ́ Ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ifá ní kí o má rẹrù mọ́ Ọba ní Ifá ńfi wá șe Olórìṣà ní ńṣowọ́ òjé fìrí ...