Home / Jobs in Nigeria / Education / There are 401 Orisa !

There are 401 Orisa !

orisa
200 on the right and 200 on the left of Olodumare. The 401st being the Ooni of Ile Ife. Has there been a listing of all the Orisa? If not I am wondering if we could try here? Could someone start by listing as many as they know? Researching to add to list. Thank you for those who add.

Send Money To Nigeria Free

About admin

x

Check Also

Ori

Ori mi Apeere

Ka ji ni kutukutuKa mu ohun ipin ko’pind’Ifa fun Olomo-ajiba’re-padeEmi ni mo ji ni kutukutu ti mo f’ohun ipin ko’pinEmi ni mo ba ire pade nigba gbogbo ori mi apeereAteteniranAtetegbeni ju OrishaKo si Orisha ti danni gbe leyin ori eniOri eni ni seni de ade owoOri eni ni seni tepa ilekeOri wo ibi rere Simi deEse wo ibi rere Simi reIbi ti ori mi yio ti suhan ju bayi loOri mi Simi de ibe