Recent Posts

Best Reviews

Naija Gist

Local News

Entertainment Gist Nigeria

  • anjorin
  • ronke odusanya
  • toyin
  • yawa

The Buzz Central

News From Nigeria

Adúmáadán Àjèjé

Adúmáadán Àjèjé

Ẹmu daada ní ń bẹ nínú aháÒgùrọ̀ àtàtà ní ń bẹ nílẹ̀ akèrèǹgbèỌtí ò dá, àlejò ò lọ!Ẹni ọtí kìí tí AdúmáadánAdúmáadán Àjèjémá gbádùn ara rẹ lọ! ‘Òògùn ibà ni, òògùn ibà ni,’Bí eré, bí eré ìyálé ilé mútí yó!Ẹmu lásán ni kìí pàayànÀṣẹ̀yínwá àṣẹ̀yìnbọ̀ baálé ń tọ̀ sí ṣòkòtò.Akúwárápá abitọ́ funfun lẹ́nu.Èpè akèǹgbè ọmọ a jà lóòjọ́. Orin:Adúmáadán bùn mí lẹ́mu- bùn míBó ṣegbá kan bùn mí lẹ́mu- bùn míBó sì ṣèjì n ò kọ̀ bùn mí lẹ́mu- bùn ...

Read More »

Orisha Osun/Oshun is the divinity of soft waters.

She is a divinity of charm, burst, beauty, seduction. Its aspects are found in its hounsis which are very attractive to people with a crazy natural charm.It is a divinity of joy who does not like quarrels, the spite, the aspersions.. all these negative attributes. To attract your favor, you have to live according to the rules. Cultivate love and peace around yourself and follow an exemplary lifestyle hygiene and do not consume certain foods with impure energies.Such as the ...

Read More »

What Ifa says in Òtúrá’Gàsá (Ótúrá Òsá)

Ifá Is Not For The LazyWhen people see competent Babaláwo and Ìyánífás, all they see is their flexible appointments, “easy life” they live, respect and honor they command and their “smooth and peaceful life”, especially when they don’t work under any restrictions of earthly bosses, not knowing that the one that the Awos serve is more difficult to please than the earthly bosses.————————————————————Listen to what Ifa says in Òtúrá’Gàsá( (Ótúrá Òsá), when Ifá says: Awo ló jí Awo ò s’enìkan.Òle ...

Read More »

#OloJoFestival 2019

Aboru Aboye Òlojó Festival 2019

Read More »

Latest World News